SWAN SUPPORTS CULTURAL WORKERS AT RISK 

The Swedish National Artist Residency Network (SWAN) condemns Russia's war in Ukraine and expresses its solidarity with the Ukrainian people. Culture is an important part of the "democratic reflex" and is central to the freedom of expression and democratization, especially in times of polarization, such as war.

Independent artists and cultural workers are vital interpreters and bearers of the freedom of speech. They need to be supported and protected to continue to play a role where democracy is under threat. Therefore, the members of SWAN are welcoming artists and colleagues who are at war or under threat from an authoritarian regime. Those residencies that can do so, are now adapting to offer so-called "emergency residencies”. This includes support, not only with accommodation and enabling artists to continue their work, but also contacts with the Swedish authorities, crisis support and connecting with local cultural life and fellow artists. SWAN is working to providing resources to offer artists and cultural workers both humanitarian and artistic support based on the needs that they have. 

SWAN STÖDJER KULTURSKAPARE I RISK 

Det nationella residensnätverket SWAN fördömer Rysslands krig i Ukraina och vill uttrycka sin solidaritet med det ukrainska folket. Kulturen är en viktig del av den ”demokratiska reflexen” och har en central roll för yttrandefrihet och demokratisering, inte minst i tider av polarisering, såsom krig. Fria konstnärer och kulturaktörer är livsviktiga uttolkare och bärare av det fria ordet och den fria konsten. De behöver stödjas och skyddas för att kunna fortsätta spela en roll där demokratin är utsatt för hot. Medlemmarna i det nationella residensnätverket SWAN fyller därför en viktig funktion i mottagandet av konstnärer och kollegor som befinner sig i krig eller lever under hot från en auktoritär regim. De residens som har möjlighet ställer nu om för att kunna erbjuda s k ”emergency residencies” där det ingår stöd, inte enbart med boende och möjlighet till fortsatt konstnärligt arbete, utan även hjälp med att slussas in i det svenska samhället, krisstöd och kontakt med kulturliv och konstnärskollegor. Allt stöd måste utgå från kulturskaparnas behov av både humanitärt och konstnärligt bistånd och därför erbjuder SWAN finansiering och expertstöd för att kunna erbjuda detta.