top of page

SWEDISH ARTIST 
RESIDENCY NETWORK

A Swedish residency network for art, dance, performing arts, handicraft, film, literature, music, design and photo.

MoskoselCreativeLab_FotoJerryMagnuMPorsbjer(1).jpg
InstaNetwork_edited.jpg

Listen up, residency organizers!

Registration is now open for our annual network meeting event. September 25th-26th in Småland. The theme for this year is
"Soil, stones and seeds".

Ceasefire. Now.

In response to the ruling by the International Criminal court of Justice that ordered Israel to refrain from acts under the Genocide convention, SWAN feel the urgency to further amplify the voices for action.

 

SWAN demands an immediate and definite ceasefire and a release of all hostages as well as  the end of the blockade of Palestine. The deliberate targeting of civilians and journalists and critical voices are direct attacks on freedom of speech, the freedom of press and all forms of artistic freedom.

 

We urge all politicians of any nation and party to take responsibility and actions against genocidal acts and stand up for basic human rights with demands of an immediate cease fire. 

______________________________________________

 

Som svar på Internationella domstolens avgörande som beordrar Israel att avstå från handlingar som bryter mot folkmordskonventionen, vill SWAN med ny kraft uppmana till handling. SWAN kräver ett omedelbart och definitivt eldupphör, frigivningen av samtliga gisslan och  ett permanent upphävande av Palestinas blockad. När civila, journalister och kritiska röster är måltavlor är också yttrandefriheten, pressfriheten och alla former av konstnärlig frihet under direkt attack. Vi uppmanar våra politiker oavsett nationalitet och partifärg att ta ansvar och agera för att förhindra att folkmord begås, att värna de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och kräva ett omedelbart eldupphör.

Ceasefire3.jpg
Marharyta4.jpg

Emergency residencies

Through the initiative Emergency Residencies we work together with Artists at Risk (AR) for artists fleeing, or displaced from, the war in Ukraine to get to a safe residence in Sweden. We believe culture is an important part of the "democratic reflex" and is central to the freedom of expression and democratization, especially in times of polarization, such as war. 

SWANHemsida.jpg

+

logo.png

Find a residency in Sweden

bottom of page