top of page

SWEDISH ARTIST 
RESIDENCY NETWORK

An open national residency network for art, dance, performing arts, handicraft, film, literature, music, design and photo.

MoskoselCreativeLab_FotoJerryMagnuMPorsbjer(1).jpg
Gaza.jpg

Ceasefire in Gaza

SWAN Calls for an immediate ceasefire, the protection of civilians, the release of all hostages and an end to the siege of Gaza. All violations against humanitarian law must stop.

 

SWAN strongly condemns the exceeding violations of freedom of expression, including the killings and intimidation of artists, journalists, and the systematic silencing of critical voices, in light of the recent escalation of violence.

SWAN kräver omedelbar vapenvila, skydd av civilbefolkning och infrastruktur, frisläppande av all gisslan och ett slut på belägringen av Gaza. Alla brott mot humanitära lagar måste upphöra.

 

SWAN fördömer starkt de ökande kränkningarna av yttrandefriheten, inklusive dödandet och hotandet av konstnärer, journalister och de systematiska tystandet av kritiska röster mot bakgrund av den senaste tidens upptrappning av våld.

Emergency residencies

Through the initiative Emergency Residencies we work together with Artists at Risk (AR) for artists fleeing, or displaced from, the war in Ukraine to get to a safe residence in Sweden. We believe culture is an important part of the "democratic reflex" and is central to the freedom of expression and democratization, especially in times of polarization, such as war. 

SWANHemsida.jpg

+

logo.png
Marharyta4.jpg
MockupVerksamhetsber.jpg
What did we achieve during 2022?
Read our annual activity report.
Nätverka.jpg

Find a residency in Sweden

bottom of page