Bemötande och förhållningssätt i
kris- och konflikthantering

Vid konflikt och krishantering har vi som arrangörer det största ansvaret att hantera uppkommen situation utifrån hur vi reagerar och agerar. Att bemöta människor som är i någon form av kris eller under en konflikt handlar om hur väl vi känner oss själva, vad som är våra triggers, vad vi går igång på och hur väl vi kan separera våra egna känslor från något som projiceras på oss. För att bli goda värdar behöver vi därför lära känna oss själva på djupet. I den här kursen kommer du få titta på din egen roll utifrån en kris- eller konfliktsituation, få nycklar till ett aktivt lyssnande och lära dig mer om hälsosamma gränsdragningar. 

Marie Louise Honka arbetar med handledning, kris och krishantering, terapi, och utbildning på individ, grupp och samhällsnivå, med grupper och grupprocesser som centralt. Hon är också socialpedagog och har verkat inom de flesta psykosociala verksamheter.

Sign up for Zoom workshop

Thanks for submitting! A Zoom link will be sent to you.