top of page

Become a member of SWAN -
a network but also a non-profit association

Before you become a SWAN member. Let us tell you about the membership and what options you have.

 

Anyone can become a member of the SWAN network, but since June 2023 you can also become a member of our non-profit organization. This kind of membership is open for residency organizers in Sweden, that's why we present the following information in Swedish.

Vi började som ett öppet nationellt nätverk för alla som arbetar med residens inom områdena konst, dans, hantverk, film, litteratur, musik, design och fotografi. Efter tre år som nätverk kom vi fram till att bilda en ideell förening. Varför? Det berodde på att en traditionellt medlemsstyrd förening har ramar för hur föreningar ska fungera. Dessutom fick vi möjlighet att söka bidrag direkt i SWANs eget namn.

 

Idag kan du välja om du föredrar att vara medlem i nätverket SWAN eller den ideella föreningen SWAN. Skillnaden? Som medlem i den ideella föreningen behöver du ha en residensverksamhet baserad i Sverige och har dessutom möjlighet att påverka och driva SWANs framtid.

 

Som medlem i SWAN, oavsett om du är nätverks- eller föreningsmedlem, kan du delta i utbildning genom digitala möten, föreläsningar och en årlig konferens. Vårt fokus ligger på nätverkande och kunskapsdelning. Medlemskapet är gratis.

 

De övergripande målen för SWAN är att:

 

  • Stärka rollen för residensarrangörer.

  • Stärka branschen i sig.

  • Attrahera konstnärer genom att synliggöra svenska residensarrangörer nationellt och internationellt.

 

Vi hoppas att alla befintliga nätverksmedlemmar går med i vår ideella förening. Det kostar ingenting och ger den som önskar möjligheten att driva SWAN.

 

Registrera dig nedan för att gå med i SWAN, nätverket eller den ideella föreningen!

Ja, jag vill bli SWAN-medlem!
Yes, I want to join the network!

Residensets huvudinriktning
Jag vill bli

Tack för din anmälan!

Bergmancenter2023
The network was founded in 2021 and has a 3-year grant from the Swedish Arts Council. The hosting of the SWAN network has been itinerant.
bottom of page